Tradiční čínská medicína

Josef Lucký o TČM v Hyde Parku ČT

Hyde Park Civilizace, Česká televize, 31. 5. 2014

Rozhovor s Josefem Luckým o TČM, srozumitelné krátké představení oboru s odpovědmi na dotazy diváků – Přehrát na webu ČT