Tradiční čínská medicína

louka

Tradiční Čínská Medicína

Akupunktura

Podle čínské filozofie je zdravé tělo v rovnováze a životní energie čchi proudí tělem rovnoměrně. Energie čchi proudí dráhami pod kůží – meridiány. Každý meridián a body na něm, souvisí s některým orgánem. Když je některý z akupunkturních bodů ucpaný, v těle dochází k nerovnováze (je zabráněno toku energie) a vznikají zdravotní problémy. Akupunkturista může pomocí vpichu velmi jemných akupunkturních jehel do specifických akupunkturních bodů stimulovat uzdravovací reakci těla a napomoci tak znovunastolení vnitřní rovnováhy.

Když se pomocí akupunktury ošetří vybrané body na meridiánu, energie začne znovu proudit, tělo se dostává do rovnováhy a zbavuje se bolestí a dalších problémů. Dnes se pracuje většinou s 361 body rozmístněnými na dvanácti hlavních a osmi vedlejších meridiánech.

Pro koho je akupunktura určená

Akupunktura nabízí úlevu a regenerační účinky pro většinu chronických potíží – bolesti krční páteře a zad, ischias, při únavě, bolestech hlavy, obtížích dýchacího a zažívacího ústrojí, při alergiích, při stresu, úzkosti, neplodnosti, vysokém či nízkém krevním tlaku nebo při poruchách spánku. Prevence a léčba pomocí akupunktury spočívá v cíleném ovlivňování organizmu stimulací přesně ohraničených míst na povrchu těla, tzv. aktivních bodů.

Akupunktura v tradiční čínské medicíně

K nastolení léčebného efektu dochází ovlivňováním toku Čchi v drahách pomocí aplikace dnes už standardně kovových jehliček do míst akupunkturních bodů.

Akupunkturní dráhy a body

Akupunkturních drah máme 12 řádných a 8 mimořádných.

Řádné dráhy mají vztah k orgánům Zang a Fu, navíc je zavedena dráha osrdečníku. Dráhy spojené s orgány Zang jsou jinové, dráhy související s orgány Fu jangové. Každá jinová dráha se vždy páruje s konkrétní drahou jangovou. Dráha trojitého zářiče se páruje s dráhou osrdečníku.

Každá z drah má nejen svůj povrchový průběh s akupunkturními body, ale také průběh hluboký, díky němuž je ve spojení s příslušným orgánem a je ve spojení se svoji sdruženou dráhou (platí u jinových drah).

Mimořádné dráhy jsou čtyři párové a čtyři nepárové. Mezi nepárové patří dráha zadní střední (tzv. dráha řídící), přední střední (tzv. dráha početí), opasková a ústřední (která probíhá vnitřkem těl, nemá vlastní body a pro její ovlivnění se využívají body řádných drah). Párové mimořádné dráhy jsou tzv. jangová a jinová patní dráha a jinová a jangová propojovací dráha.
Mimořádné dráhy jsou ve své funkci nadřazené drahám řádným, a to především proto, že slouží jako rezervoár Čchi, hospodaří společně s ledvinami s esencí Ťing (Jing), napomáhají oběhu Wei Qi (obranné energie), kontrolují šest mimořádných orgánů Fu a tzv. čtyři moře a řídí životní cykly.

Akupunkturní body jsou různě hluboko, obvykle se udává hloubka vpichu 0,5 až 1 cun (cun je speciální měrná jednotka používaná v akupunktuře).

Při aplikaci jehly do akupunkturního bodu je obvykle nutné dosáhnout tzv. „příchodu Qi“, kdy má pacient intenzivní pocit v místě vpichu, který je někdy subjektivně prožíván jako bolest, která ale obvykle rychle ustane.Terapeut cítí dosažení Čchi skrze jehlu .

Pro správný léčebný efekt akupunktury hraje roli nejen vhodně zvolená skladba bodů, jež se napichují, ale také technika, kterou se s jehlami manipuluje, frekvence terapeutických sezení, konstituce i momentální stav pacienta, stav Čchi terapeuta a mnoho dalších faktorů.