Tradiční čínská medicína

louka

Tradiční Čínská Medicína

Cvičení

Čínská medicína přistupuje ke zdraví preventivně. A právě pohybová cvičení jsou velmi efektivním způsobem jak předejít mnoha zdravotním potížím.

Čchikung

Čchikung (Qigong) je velmi staré čínské cvičení, které bylo od pradávna součástí tzv. pěstování zdraví (neboli správné životosprávy, která zahrnuje také mnohá další opatření, týkající se např. péče o zdravé stravování, psychickou pohodu, rovnováhu mezi prací a odpočinkem apod.). Čchikung představuje zdravotní cvičení, jehož základem je práce s energií.

Existuje mnoho forem Čchikung, které se na první pohled liší, podstatu mají ale stejnou. Používají různé metody, práce s energií – Čchi je ale společná.

Pro všechny způsoby Čchikung je podstatný pojem Tantien (Dantian), zejména dolní. Jedná se o místo několik prstů pod pupkem navnitř od břišní stěny, kde by se během cvičení měla udržovat a při některých cvičeních hromadit Čchi. Dosahujeme toho stabilním postojem a soustředěním mysli. Kde je mysl, tam je i energie.

Dalšími důležitými místy pro cvičení Čchikung jsou body Yongquan (KI1), Baihui (GV20), Guanyuan (CV4) a Qihai (CV6). Body Yongquan jsou na ploskách nohou a kotví nás v jinové energii země. Baihui je umístěn na vrcholku hlavy a spojuje nás s jangovou Čchi nebes. Body Laogong, které jsou uprostřed dlaní nám umožňují přenos Čchi s okolím, a to buď dotykem nebo distančně. Přes body Guanyuan a Qihai lze doplňovat tzv. Yuan Qi (vrozené Čchi). Je-li jí dostatek, může tuto Čchi terapeut využít pro léčbu. Je vhodné, aby cvičil každý, kdo praktikuje TČM, a pro terapii využívá zejména kontaktní typy nástrojů TČM (masáže). Jednak mu to dává schopnost pracovat s Čchi pacienta tak, aby se harmonizoval stav Jinu a Jangu v těle a tak nastolil proces uzdravování a jednak si tak chrání své vlastní zdraví. V Číně existují kliniky, kde se léčí pouze pomocí Čchikung.

Při cvičení Čchikung se využívá především důmyslně propracovaných sestav pohybů, postoje, přípravná a doplňující cvičení. Nejpodstatnější je ale práce mysli.

Další cvičení

Cvičení na základě čínské medicíny je více…

Cvičení Ba Buan Jin – Osm Kusů Brokátu

Pohybová cvičení jsou velmi efektivním způsobem jak předejít mnoha zdravotním potížím. Pohybovým cvičením například zamezujeme stárnutí kardiovaskulárního systému. V pokročilejším věku cvičení příspívá ke snížené hladině cholesterolu, omezuje ztuhlost kloubů, vysoký krevní tlak a přispívá k léčbě mnoha nemocí.

Sestava cvičení, která se nazývá Osm Kusů Brokátu, je jedním z cvičení vycházejících z tradiční čínské medicíny. Jedná se o několik jednoduchých principů za účelem zlepšení fyzického a duševního zdraví. Využití cvičení Osm Kusů Brokátu je i při léčbě chronických problémů často obtížně léčitelných jinými metodami. Jednoduchost sestavy znamená, že po osvojení si principů této sestavy je vhodná i pro začátečníky a brzy je možné ji praktikovat samostatně.

Z dalších čínských cvičení je třeba zmínit Tchaiťi (Taiji), které lze cvičit ve škále od relaxačního a zdravotního cvičení až po bojové umění, a dále ostatní bojová umění, jako je například Bagua Zhang.